Vedle komplexního právního poradenství se advokátní kancelář specializuje na určité právní problematiky, vyžadující hlubších odborných znalostí a zkušenosti z praxe při uplatňování příslušné právní úpravy.

Specializace jsou zaměřeny především na tyto oblasti:

Obchodní právo

Trestní právo

Směnečné právo


Insolvenční (konkurzní) právo


Převody nemovitých věcí


Správní právoobecně | specializace

nahoru