Advokátní kancelář JUDr. Mrázek & JUDr. Žák byla založena dne 1. 3. 1993 jako sdružení advokátů JUDr. Radovana Mrázka a JUDr. Jiřího Žáka dle § 14 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii.

Sídlem advokátní kanceláře je od počátku Šumperk. Předmětem činnosti je poskytování právního poradenství občanům i podnikatelům – fyzickým a právnickým osobám - v široké oblasti právní problematiky.

V současné době tvoří většinu klientů podnikatelské subjekty. Advokátní kancelář spolupracuje při zajišťování právních služeb s dalšími advokáty, s daňovými poradci a se znalci v příslušných oborech.