JUDr. Radovan Mrázek

advokát

nar. 1964, absolvent Právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, od roku 1986 justiční čekatel a později soudce Okresního soudu v Šumperku na úseku civilním, advokát od roku 1992

Zaměření na obchodní a občanské právo, zejména převody nemovitostí, sepisy smluv, zastoupení v soudních řízeních, zakládání společností, zápisy v obchodním rejstříku, změny společenských smluv a stanov obchodních společností, realizace valných hromad obchodních společností, realizace přeměn obchodních společností (fúze, rozdělení, změny právní formy).e-mail: radovan.mrazek@mrazek-zak.cz

Zapsán v seznamu advokátů, vedeném Českou advokátní komorou, číslo registrace 2072.
IČ: 66211557JUDr. Jiří Žák

advokát

nar. 1964, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od roku 1988 justiční čekatel a později soudce Okresního soudu v Šumperku na úseku trestním, advokátní koncipient od roku 1992, advokát od roku 1993

Zaměření na trestní právo, zejména hospodářská trestná činnost a finanční kriminalita, obchodní právo, občanské právo, správní soudnictví.e-mail: jiri.zak@mrazek-zak.cz

Zapsán v seznamu advokátů, vedeném Českou advokátní komorou, číslo registrace 3037.
IČ: 66215862nahoru